Metsästys ja kalastus

Hirvenpyynti

Värriön Yhteismetsä myy hirvenpyyntioikeudet vuosittain tarjousten perusteella. Ilmoitus myytävistä hirvenpyyntioikeuksista tulee Koti-Lappi lehteen kesän aikana ja yhteismetsän kotisivuille ajankohtaista osioon. 

Karhunpyynti

Osakkaille karhunpyyntilupa sisältyy kanalintulupaan. Ei osakkaille erillinen karhunpyyntilupa maksaa 50 €/kausi. Yhteismetsän alueelle kaadetusta karhusta yhteismetsä perii jälkikäteen kaatomaksun 300 €. Karhumetsälle voi mennä vasta, kun lupa on maksettu.

Karhunpyynnin yhteydessä ilmennyt teiden lanaus kielletään yhteismetsän alueella.

Karhunpyyntiluvan maksamisohjeet löydät täältä:    siirry maksamaan

Linnunpyynti

Linnunpyynti Värriön Yhteismetsän alueella on sallittu luvan ostaneille osakkaille ja osakkaan perheenjäsenille, osakkaan tai osakkaan perheenjäsenen matkassa voi linnunpyynnissä olla myös osakaskuntaan kuulumattomia vierasluvan lunastaneita metsästäjiä. Linnunpyyntilupa sisältää myös karhunpyyntioikeuden, kaadetusta karhusta peritään jälkikäteen kaatomaksu 300 €. Hoitokunnan jäsenet toimivat metsästyksen valvojina ja heillä on vapaa metsästysoikeus.

Linnunpyyntiluvan maksamisohjeet löydät täältä:    siirry maksamaan 

Metsästyslupamaksut kaudelle 2023

Linnunpyynti

Osakas ja perheenjäsen: 30 €/vuosi
Vieraslupa (osakkaan matkassa): 45 €/vrk. 75 €/3vrk. 100 €/viikko. 

Pienpetopyynti on vapaata, ilmoitus pyynnin aloittamisesta hoitokunnan puheenjohtajalle tai hoitokunnan jäsenelle. 

Kanalintujen metsästysajat Sallassa 2023-2024

Metso   10.9.-10.12.2023 & urosmetso 10.1.-31.1.2024
Teeri     10.9.-10.12.2023 & urosteeri    10.1.-31.1.2024
Pyy       10.9.-10.11.2023
Riekko  10.9.-31.10.2023
Kiiruna  ei metsästystä

Kalastus

Kalastusta voi Värriön Yhteismetsän alueella harrastaa Värriöjoella ja pienemmillä tammukkapuroilla, joita on alueella runsaasti. Saaliskaloja ovat taimen, harjus, nieriä ja tammukka. Kalastukseen tarvitaan valtion kalastuskortti ja Yli-Kemin kalastusalueen viehekalastuslupa. Alla olevista linkeistä voi ostaa luvat ja saa tietoa luvista ja niiden hinnoista.

Etusivu-Kalatalouden Keskusliitto  (Ahvennetti, avautuu uuteen ikkunaan)

Eräluvat-verkkokauppa (Valtion kalastuksenhoitomaksu, avautuu uuteen ikkunaan)

Yli-Kemin kalatalousalue (Yli-Kemin kalastusalueen viehelupa, avautuu uuteen ikkunaan)