Ajankohtaista

Osakaskunnan kokous 15.12.2023: ohjesäännön muutokset

Kokouksessa käsitellään:

- ohjesäännön 3 §:n, 9 §:n, 20 §:n ja 27 §:n muuttaminen

Hoitokunnan esitykset:

- poistetaan 3 §:stä kohta "osakaskunta voi tehdä Suomen metsäkeskuksen alueyksikön kanssa yhteismetsään kuuluvaa rajattua aluetta koskevan sopimuksen metsätalouden ympäristötuesta"

- poistetaan 9 §:stä (Kokouskutsu ja muut tiedonannot osakkaille) kohta "lähetettävä postitse osakkaille näiden ilmoittamaan tai osakasluettelosta ilmenevään osoitteeseen taikka"

- poistetaan 9 §:stä (Kokouskutsu ja muut tiedonannot osakkaille) kohta " Kokouksesta on hyvissä ajoin ennen sen pitämistä ilmoitettava Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle."

- poistetaan 20 §:stä (Hoitokunnan kokoonpano, toimikausi ja kelpoisuus) seuraavat kohdat:

Hoitokunnan jäseneksi tai varajäseneksi ei saa valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta.

- lisätään 27 §:ään (Muut hoitokuntaa koskevat määräykset) kohta "Hoitokunnan kokoukseen voi osallistua myös etäosallistumisella tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta."

Sallassa 27.11.2023

Hoitokunta 

Palaa etusivulle

Yhteismetsän nimen muutos

Kiinteistön entinen nimi LISÄMAAYHTEISMETSÄ on 13.02.2019 muutettu Maanmittauslaitoksen nimenmuutospäätöksellä, uusi nimi on VÄRRIÖN YHTEISMETSÄ.

Hoitokunta

Palaa etusivulle

50-vuotishistoriikki

Värriön Yhteismetsän 50-vuotishistoriikkia saa hakea ilmaiseksi Mhy Metsä-Lapin Sallan toimistolta, sitä voi myös lukea alla olevan linkin kautta.

Hoitokunta

 Osakkaiden muuttuneet yhteystiedot

Osakkaita pyydetään ilmoittamaan ajantasaiset yhteystiedot (tilinumero, osoite, sähköpostiosoite puhelinnumero) Värriön Yhteismetsälle. Tiedot voi ilmoittaa Mhy Metsä-Lapin Sallan toimistolle joko sähköpostilla: juha.hanninen@mhy.fi tai soittamalla: 040 019 6821.

Hoitokunta 

Palaa etusivulle