Metsästys ja kalastus

Hirvenpyynti

Värriön yhteismetsä myy hirvenpyyntioikeudet vuosittain tarjousten perusteella. Ilmoitus myytävistä hirvenpyyntioikeuksista tulee Koti-Lappi lehteen kesän aikana ja yhteismetsän kotisivuille ajankohtaista osioon. Hirvenpyyntioikeus sisältää myös karhunpyyntioikeuden yhteismetsän alueelle. Yhteismetsän alueelle kaadetusta karhusta yhteismetsä perii jälkikäteen kaatomaksun 300 €. Karhunpyynnin yhteydessä ilmennyt teiden lanaus kielletään yhteismetsään alueella.
HirviSarvip_Kap

Linnunpyynti


Linnunpyynti Värriön yhteismetsän alueella on sallittu luvan ostaneille osakkaille ja osakkaan perheenjäsenille, osakkkaan tai osakkaan perheenjäsenen matkassa voi linnunpyynnissä olla myös osakaskuntaan kuulumattomia vierasluvan lunastaneita metsästäjiä. Linnunpyyntilupa sisältää myös karhunpyyntioikeuden, kaadetusta karhusta peritään jälkikäteen kaatomaksu 300 €. Hoitokunnan jäsenet toimivat metsästyksen valvojina ja heillä on vapaa metsästysoikeus. 
Linnunpyyntilupia voi tiedustella hoitokunnan puheenjohtajalta tai Sallan metsänhoitoyhdistyksestä, josta saa ohjeet luvan maksamiseen.

Maalinnunpyynnin metsästysajat vuonna 2018.

Metsästysaika vuonna 2018 on 22.9.2018-12.10.2018. Saalisrajoituksena on yksi lintu /vuorokausilupa ja kolme lintua (joista yksi metso)/viikkolupa.


Metsästyslupamaksut kaudelle 2018

Teeri
Linnunpyynti
Osakas ja perheenjäsen: 30 €/vuosi
Vieraslupa (osakkaan matkassa): 45 €/vrk. 75 €/3vrk. 100 €/viikko.

Pienpetopyynti on vapaata, ilmoitus pyynnin aloittamisesta hoitokunnan puheenjohtajalle tai hoitokunnan jäsenelle.


  

Kalastus

Kalastusta voi Värriön yhteismetsän alueella harrastaa Värriöjoella ja pienemmillä tammukkapuroilla, joita on alueella runsaasti. Saaliskaloja ovat taimen, harjus, nieriä ja tammukka.
Kalastukseen tarvitaan valtion kalastuskortti ja Yli-Kemin kalastusalueen viehekalastuslupa. Alla olevasta linkistä saa tietoa luvista ja niiden hinnoista.

Yli-Kemin kalastusalue (avautuu uuteen ikkunaan)Värriön yhteismetsä Kuusamontie 32, 98900 Salla
040 036 0838
raimo.harju58@gmail.com

Yhteismetsän asioista voi tiedustella myös Sallan mhy:n toimistolta puh 040 019 6823      ma-pe 08.00-15.00