Värriön yhteismetsä - taloudellista tuottoa

Yhteismetsä lyhyesti

Yhteismetsä on perustettu 2.3.1967 ja se on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunnan kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osakastiloja oli vuoden 2015 lopussa 339  ja osuuksia yhteensä 7771.  
Värriön yhteismetsän toimintakertomus 2014 (pdf) (137.5 KB)
Värriön yhteismetsän toimintakertomus 2015 (pdf) (835 KB)
Värriön yhteismetsän toimintakertomus 2016 (pdf) (2,8 MB)
Värriön yhteismetsän toimintakertomus 2017 (pdf) (10.2 MB)


Kokous_Yleinen (2)
Osakaskunnan kokous 11.12.2015.

Yhteismetsän ohjesääntö ja yhteismetsälaki

Värriön yhteismetsän ohjesääntö (pdf-tiedosto)
Yhteismetsälaki (avautuu uuteen ikkunaan)


Yhteismetsä numeerisesti

Pinta-alat

Yhteismetsän pinta-ala on metsäsuunnitelman mukaan 18 092,3 ha josta metsämaata 11 972,5 ha, kitumaata 3 157,8 ha, joutomaata 2 948,8 ha ja vesistöjä 13,2 ha.

Puusto ja hakkuusuunnite

Puuston kokonaistilavuus on metsäsuunnitelman mukaan vuoden 2016 alussa 725 500 m3 ja vuotuinen kasvu metsämaalla on 23 000 m3. Uudistuskypsiä metsiä on pinta-alasta pääosa, 43 %,  varttuneita kasvatusmetsiä 7,2 %, nuoria kasvatusmetsiä 19,5 % ja taimikoita 30,2 %. Uudistuskypsistä metsistä yli 140 vuotiaita on 40 %. Talouskauden (2016 - 2025) hakkuusuunnite on 180 000 m3  josta uudistushakkuita on 150 000 m3 ja harvennushakkuita 30 000 m3. Harvennuksien määrä tulee jatkossa lisääntymään taimikoiden kasvaessa.  Hakkuut ja puunmyynti

Yhteismetsän puunmyynti toteutetaan tarjousten perusteella joko pysty- tai hankintakauppana Sallan metsänhoitoyhdistyksen tekemän puunmyyntisuunnitelman pohjalta. 
Hakattavien kohteiden sijainti, hakkuutapa ja määrä toteutetaan metsäsuunnitelman mukaan laaditun hakkuusuunnitteen ja sen hetkisen puumarkkinatilanteen mukaisesti.

Tikka

Suojelualueet                               

Yhteismetsä on vapaaehtoisesti suojellut pienvesistöjä, hetenoroja, korpia ja pienialaisia metsäsaarekkeita yhteensä noin 100 hehtaarin alueella. Näistä erityisen tärkeistä ja arvokkaista elinympäristöistä on tehty suojelusopimus ja ne jäävät taloustoiminnan ulkopuolelle.


Värriön yhteismetsä Kuusamontie 32, 98900 Salla
040 036 0838
raimo.harju58@gmail.com

Yhteismetsän asioista voi tiedustella myös Sallan mhy:n toimistolta puh 040 019 6823      ma-pe 08.00-15.00